شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 صبج لغایت 3 بعد از ظهر
 hidra.hidaj@gmail.com    info@hidaj-co.ir    hidra_hidaj
 پنیر پیتزای پروسس هیدج

پنیر پیتزای پروسس هیدج

این نوع از پنیر پیتزابا بهترین کیفیت و با طعم  و مزه عالی و کش نسبتا کم و با درصد چربی متوسط تولید می شود.

در تولید این محصول از خامه و کره محلی استفاده شده  و با بهترین پنیر اولیه تولید می شود. ولی از نظر کیفیت کشسانی بودن در رده بعدی و پس از پنیر دانمارکی هیدج قرار میگیرد.