• ثبت سفارش : 4252 043 912 (98)+
  • دفتر فروش تهران : 1764 6678 21 (98)+
  • آدرس کارخانه : اردبیل . بعد از بهشت زهرا ، جنب کارخانه آرد ، فرآورده های لبنی هوشیار
  • دفتر فروش : تـهران ، شادآباد ، خـیابـان علیـپور ، جنـب پـایگـاه بسـیج ، پـلاک 10